Rijnboutt Magazine #11

09 maart 2019

Eeuwenlang al lopen openbare ruimtes van de stad over in toegankelijke ruimtes. Van winkels en cafés, tot stadhuizen, begraafplaatsen en sportcomplexen. Met de vernieuwing van de stad maakt ook het ontwerp van die ruimte een verschuiving mee: van een ruimte die hoort bij een specifieke functie naar een multifunctioneel punt van ontmoeting of zelfs bestemming. Temidden van al deze strategieën en ideeën, belangen en gebruikers, rijst de vraag: van wie is de stad eigenlijk, om welk collectief gaat het, en hoe publiek is de publieke ruimte?

In Rijnboutt Magazine #11 “Nieuwe collectieven: Hoe publiek is de publieke ruimte?” gaan we met verschillende experts in gesprek over de veranderende ontwerpgave van de publieke ruimte en spiegelen we de grondbeginselen van de openbare c.q. publieke ruimte aan eigentijdse strategieën van toeëigening en collectief gebruik.