Nieuw directieteam en management voor Rijnboutt

27 mei 2021
Rijnboutt directie + MT - fotograaf Ineke Oostveen - LR

Frederik Vermeesch en Renée Liefting vormen per mei 2021 de nieuwe directie van Rijnboutt. Vermeesch wordt creatief directeur en Liefting vervult de rol van zakelijk directeur. Ook is er een managementteam opgericht, bestaande uit communicatiemanager Janneke Griep,  HR manager Wietske Huisman en operationeel manager Willeke Vester.

Rijnboutt directie - fotograaf Ineke Oostveen - LR

Frederik Vermeesch (1976, rechts op foto) kwam in 2000 als architect bij de architectengroep en werd in 2006 partner bij Rijnboutt. Als creatief directeur richt hij zich op de inhoudelijke strategie, de bureaucultuur en de identiteit en samenstelling van het multidisciplinaire bureau.

“Samen met het team wil ik een inhoudelijke koers varen met een scherpe blik op wat er in de samenleving speelt. Dat is uitdagend: klimaatadaptatie, het bevorderen van biodiversiteit en de overgang naar een circulaire economie zijn belangrijke onderwerpen. Maar ook maatschappelijke thema’s zoals de gevolgen van de online samenleving, vereenzaming, kansenongelijkheid, segregatie en sociale verdringing zijn urgent. Al deze vraagstukken komen samen in onze steden, binnensteden en perifere centrumgebieden. En daar staat Rijnboutt sterk en hebben we impact. Met een breed netwerk, onderscheidende kennis en ervaring op het gebied van erfgoed en duurzaamheid, en overtuigende ontwerpkracht.

Ik ben vereerd dat ik leiding mag geven aan een fantastisch team van stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en technici. Ons doel is helder: een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en de kans heeft zich te ontwikkelen.”

Renée Liefting (1965, links op foto) richtte in 2005 met drie mede-partners Rijnboutt op. Daarvoor werkte ze bij de architectengroep waar ze in 2002 benoemd werd tot directielid. Als zakelijk directeur is zij onder meer eindverantwoordelijk voor de bureauorganisatie, kwaliteit, offertes & contracten, financiën en ICT.

“Als zakelijk directeur sta ik voor de professionaliteit van Rijnboutt. Met een ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem voor een hoogstaand product en een efficiënt proces. Met een goede samenwerking met uitvoerende partijen om dubbel werk in de keten te voorkomen. En met ‘gereedschap’ dat voortdurend in ontwikkeling is. Waren we ooit één van de eerste Nederlandse ontwerpbureaus die projecten op grote schaal met BIM uitwerkten, nu verkennen we volop de mogelijkheden van geautomatiseerd en parametrisch ontwerp in stedenbouw en architectuur.”

Een nieuw managementteam voor de dagelijkse aansturing

Om de directie van het groeiende bureau te ondersteunen is er een managementteam aangesteld dat de dagelijkse aansturing van de bureauorganisatie voor zijn rekening neemt.

Janneke Griep - fotograaf Ineke Oostveen - LR
Wietske Huisman - fotograaf Ineke Oostveen - LR
Willeke Vester - fotograaf Ineke Oostveen - LR

Janneke Griep (1982, foto links) is sinds eind 2019 als communicatiemanager verantwoordelijk voor de communicatiestrategie en coördinatie van de interne en externe communicatie van Rijnboutt. Met een team van (freelance) specialisten brengt zij het bureau, de teamleden en de projecten voor het voetlicht.

Als HR manager geeft Wietske Huisman (1981, foto midden) sinds 2018 vorm aan het vertalen van de strategie van het bureau naar het personeelsbeleid. Daarbij focust ze zich op het optimaliseren van een inclusieve organisatiecultuur, persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en recruitment.

Willeke Vester (1962, foto rechts) versterkt het team van Rijnboutt sinds februari 2021. Als operationeel manager creëert ze samen met het team de randvoorwaarden om een project goed te kunnen uitvoeren. Tevens ondersteunt zij de directie bij het maken van honorariumvoorstellen en contracten. Willeke werkte hiervoor op diverse managementposities bij o.a. MVRDV, Royal HaskoningDHV en VHP.

Beeld: Ineke Oostveen