De erfgoedacademie en de rol van de erfgoedprofessional - Is de architect de enige echte erfgoedprofessional?

Artikel van Bart van der Vossen in Vitruvius

In toenemende mate vinden er gebiedstransformaties in de stad plaats waar rijks- en gemeentemonumenten deel van uitmaken. Deze opgaven raken aan veel facetten van ons collectieve erfgoed ter plaatse. Bij transformatie en herbestemming speelt de architect een belangrijke rol en zal hij of zij zich rekenschap moeten geven van de verantwoordelijkheid ten opzichte van het erfgoed.

Lees hier het hele essay van Bart van der Vossen.