Wonen op een landgoed

De op dit moment aanwezige groenstructuur die bestaat uit een groot en gevarieerd aanbod van prachtige bomen geeft het gebied een landschappelijke kwaliteit, die doet denken aan die van een landgoed. Deze kwaliteit kan goed benut worden wanneer het gebied in de toekomst een woonfunctie krijgt.

Fotomontage van het onwerp op het Treslong terrein

Het hier voorgestelde plan pakt de bestaande groenstructuur op en creert een nieuw, parkachtig woonmileu waarin gewoond wordt in een aantal clusters van kleinere en grotere woningblokken (landhuizen). Steeds is er de menging van verschillende woningcategorieen (koop/huur, duur/goedkoop).

Plankaart

Om het idee van het wonen op een landgoed kracht bij te zetten is de publieke parkachtige ruimte zo groot mogelijk gemaakt. Aan de buitenzijde - de parkkant - hebben de woningen dan ook geen tuinen of terrassen op maaiveldniveau. De entrees en de tuinen van de woningen zijn georienteerd op een ten opzichte van het maaiveld opgetilde centrale binnenruimte, het (steenachtige) binnenhof. In een halfverdiept souterrain onder de woningen is voor iedere woning een parkeerplaats en een berging gesitueerd. Bij een aantal woningen bestaat de mogelijkheid om via een bergingbox (drive-in) een directe verbinding te hebben tussen woning en souterrain.

Plattegrond

De woningen zijn verkaveld op een beukmaat van 7.50 m of 9.00 m. Deze keuze maakt het mogelijk voor alle doelgroepen op maat gesneden indelingen te realiseren, die ook op de langere termijn de levensloopbestendigheid garanderen.

Computervisualisatie van de opbouw van de woonblokken