Bij Rijnboutt geloven we in behoud door ontwikkeling

[video] ontdek hoe we omgaan met het herbestemmen van erfgoed

In een tijd waarin de vraag naar duurzaam gebruik groeit, vormt herbestemming van erfgoed een veelvoorkomende opgave voor architectenbureaus. Erfgoed is interessant, omdat het iets vertelt over het verleden. Dat wil niet zeggen dat alles dat oud is, altijd even waardevol is. Soms moet er ruimte worden gemaakt om nieuwe waarde te creëren. Bij Rijnboutt geloven we in behoud door ontwikkeling. We kijken naar kansen en mogelijkheden voor de toekomst, zonder het verleden uit het oog te verliezen.

De complexiteit van erfgoed

Maar hoe zorg je ervoor dat erfgoed nieuw leven wordt ingeblazen, zonder daarmee de unieke monumentale waarde aan te tasten? En wat is precies die unieke waarde? De één hecht waarde aan het verhaal van het verleden, denk aan een verloren ambacht, het materiaal of een historische bouwstijl, terwijl een ander vooral financiële kansen voor de toekomst ziet. Juist bij dit soort complexe opgaven ben je op zoek naar een partner met kennis van zaken, iemand die de juiste balans vindt in het realiseren van de verschillende ambities.

Rijnboutt & erfgoed

Bij Rijnboutt geloven we dat een herbestemmingsopgave meer is dan het gebouw of object. Iedere opgave begint met een uitgebreid onderzoek waarbij alle factoren die invloed kunnen hebben op het ontwerp in kaart worden gebracht. We nemen eerst de tijd om de context te begrijpen, daarna gaan we ontwerpen. Door onze zorgvuldige werkwijze, waar proces net zo belangrijk is als ontwerp, kan op ieder moment de juiste afweging worden gemaakt. Zo houden we niet alleen in ere wat ooit was, maar zorgen we dat monumentaal erfgoed ook in de toekomst een meerwaarde voor onze omgeving is.