“De meeste aandacht en tijd gaat uit naar het verhaal van het erfgoed”

Voor Rijnboutt maakt het herbestemmen van erfgoed een belangrijk deel uit van de actuele ontwerpopgaven binnen het bureau. Dan heeft het zin je licht op te steken bij andere actoren in het vakgebied. Architect-directeur Frederik Vermeesch sprak met Arno Boon, directeur van Stichting BOEi in Amersfoort.

In de vijftien jaar van haar bestaan is BOEi uitgegroeid tot een organisatie, die monumenten koopt, restaureert en herbestemt. De meeste aandacht en tijd gaat daarbij uit naar ‘het verhaal van het erfgoed’. Om wat voor erfgoed gaat het eigenlijk en wat was daarvan de functie? Wat betekent dit erfgoed in sociaal-economisch opzicht voor de ontwikkeling van de buurt? Essentiële vragen die een antwoord behoeven, aldus Arno Boon, willen we als samenleving het verhaal van het erfgoed kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Het verhaal van het erfgoed

BOEi pleit voor het ontwikkelen van een kader, op grond waarvan je kan uitleggen: dit moet je willen behouden, dat niet. Nu is álles belangrijk, het ontbreekt aan een strategie. Boon: “Duik eens in de geschiedenis en laat zien hoe er met monumenten is omgegaan, hoe daar steeds nieuwe elementen aan zijn toegevoegd. Dan ontstaat er vanzelf een gesprek waarin alles niet meer zo onwrikbaar is en zelfs nieuwbouw gewoon kan. Door onze toegenomen kennis en de hieraan gekoppelde autoriteit kunnen we in het debat een grotere rol gaan spelen. Ik geloof heel erg in denken én doen. Dat je vanuit een praktijk reflecteert en dat je vanuit die reflectie sturing geeft aan je praktijk.”

Wat is het belang van een oud gebouw of landgoed in stand houden?

Naar eigen zeggen behoort BOEi niet tot dat deel van de sector wat elk stukje erfgoed tot de laatste snik wil bewaren. In het kamp van de preciezen en de rekkelijken, toont Boon zich een vertegenwoordiger van de laatste: “Tegenover de verkokering die we hadden, lopen de kennisgebieden nu meer in elkaar over. Niet het multidisciplinaire maar het interdisciplinaire krijgt daarmee de ruimte.”

Lees hier het volledige gesprek tussen Arno Boon en Frederik Vermeesch (leestijd ong. 6 minuten)