BIM basis ILS project in uitvoering

Woongebouw ‘de Keizer’ als pilot project voor de BIM basis ILS

In maart van dit jaar is Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen gestart met de bouw van woongebouw ‘de Keizer’ in Amstelveen. Een jaar eerder - ruim voor de lancering van de BIM basis ILS - heeft Rijnboutt deze BIM afspraken op verzoek van de aannemer al uitvoerig getest en doorgevoerd in dit project. Tijdens de uitvoering zal moeten blijken hoe waardevol het werken met BIM basis ILS is.

Fragment uit het samengestelde uitvoeringsmodel

Voor Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen en andere aannemers is het werken met de BIM basis Informatieleveringsspecificatie (ILS) belangrijk. Het zorgt voor eenduidigheid in de structuur van de BIM modellen van adviseurs en onderaannemers. Hierdoor kan de Nijs bijvoorbeeld eenvoudiger de modellen van de adviseurs met de onderaannemers clashen. Voor Rijnboutt maakt het de esthetische begeleiding - het controleren van het werk van onderaannemers - makkelijker. Voor Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen is daarnaast ‘information take off’ (ITO) van belang. hiermee worden alle hoeveelheden berekend en de onderdelen ‘ingekleurd’ en geordend. Hoeveelheden en vierkante meters materiaal kunnen eenvoudig uit de verschillende BIM modellen van de onderaannemers gegenereerd worden. Dit scheelt met name in de werkvoorbereiding veel werk.

Steigers en kraan staan in het BIM model

Rijnboutt heeft een aantal afspraken uit de BIM basis ILS sinds vorig jaar standaard al in de eigen Archicad template verwerkt. Nulpunt, naamgeving van lagen, verdiepingen etc. zijn standaard opgenomen in de IFC’s van Rijnboutt. Voor woongebouw ‘de Keizer’ heeft Rijnboutt het BIM model veel gedetailleerder uitgewerkt. Ook zijn alle objecten voorzien van een viercijferige NL-SfB elementencode. Dit laatste doet Rijnboutt overigens steeds vaker, vaak in opdracht van ontwikkelende bouwbedrijven. Inmiddels vordert de bouw gestaag. Bouwbedrijf M.J. de Nijs zal het gebouw in 2018 aan Altera Vastgoed opleveren.

Foto van de bouwwerkzaamheden