Jaap Hoving spreekt op 5 oktober tijdens het congres slimme bouwlogistiek

Over BIM en bouwlogistiek

Slimme bouwlogistiek is een aanjager voor vernieuwing in de bouw. Dat is ook nodig want we moeten snel structurele maatregelen ontwikkelen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid rond de bouwopgaven in grote steden. Het moet sneller, met minder hinder en met minder mensen op de bouwplaats. En, dat levert ook nog eens 3 tot 5 procent lagere bouwkosten op. Alle partijen in de bouwsector zullen hier gezamenlijk in moeten optrekken.

Slimme bouwlogistiek

Meer dan 15 procent van de bouwkosten zit in het transport naar de bouwplaats. De faalkosten van slechte bouwlogistiek zijn hoog. De bouwsector heeft de laatste jaren geëxperimenteerd met nieuwe concepten. Bijvoorbeeld met de inzet van een bouwhub aan de rand van de stad, bouwcontainers, verkeersmaatregelen en vervoer over water.

Slimme bouwlogistiek kan wezenlijk bijdragen aan minder hinder, een reductie van vervoersbewegingen, een betere bereikbaarheid, een verhoogde verkeersveiligheid alsmede verbeterde luchtkwaliteit en, niet in de laatste plaats, aan meer productiviteit op de bouwplaats. De bouwsector heeft de laatste jaren praktijkervaring opgedaan met nieuwe bouwlogistieke concepten in steden. Bijvoorbeeld door de inzet van een logistiek overslagpunt (bouwhub) aan de rand van de stad, verkeerstechnische maatregelen, vervoer over water en zogenoemde runners voor het tijdig gereed zetten van materialen.

Al jaren horen we over slimme bouwlogistiek, opdrachtgevers dienen het verplicht in hun opdracht op te nemen, aannemers moeten het gewoon gaan doen samen met hun onderaannemers en de logistieke dienstverleners dienen zich er aan te houden. Iedereen heeft er baat bij. Het lijkt zo eenvoudig, is dat zo?

5 oktober

Tijdens het congres op 5 oktober hoort u uit eerste hand over het hoe en waarom van bouwlogistiek, van planning tot uitvoering.

Sprekers:

  • Ben Spiering (Bouwagenda)
  • Joris Vijverberg (RWS)
  • Jaap Hoving en Jeroen Gerrets (over Hudson’s Bay)
  • Hans Voordijk (TU Twente)
  • Ruben Vrijhoef (TU Delft)
  • Taco Jansonius (Gemeente Utrecht)
  • Arjen de Feijter (Dura Vermeer)
  • Ron Frazer (Volker Wessels)

Kijk hier voor meer informatie.