Koffiedrab voor een duurzame omgeving

Voor wie het nog niet wist: verduurzamen moet. Niet alleen wijzen het gat in de ozonlaag en smeltende poolkappen in die richting, de geleidelijke opwarming van de aarde gaat gepaard aan klimaatveranderingen die ons voortbestaan op aarde bedreigen. Dat verduurzamen moet, maakt nog niet dat we weten hoe we dat moeten doen. We kunnen met een beschuldigende vinger naar de oliemaatschappijen wijzen, maar de auto wat vaker laten staan, blijkt toch wat minder vanzelfsprekend dan we denken.

Grote en kleine stappen

Verduurzamen gaat met grote en kleine stappen. Grote stappen, zoals het wereldwijd verminderen van de CO2-uitstoot door het terugbrengen van het verbruik van fossiele brandstoffen, vragen om internationale afstemming en een proces van de lange adem. Het is positief dat Amsterdam heeft verklaard in 2050 aardgasvrij te willen zijn, maar het duurt dus nog meer dan dertig jaar voor het zover is. Voor iedereen die nu reeds een steentje wil bijdragen, zijn er kleinere stappen. Sommige van die kleinere stappen zijn al van bovenaf geregeld. Afvalscheiding bijvoorbeeld. Dat voelde aanvankelijk wat geforceerd, maar nu is het de normaalste zaak van de wereld. Wie haalt het nog in zijn hoofd om dat lege batterijtje of die aardappelschillen achteloos in de vuilnisbak te kieperen?

Eigen duurzaamheidsexpert

Met Femke Kamp heeft Rijnboutt haar eigen duurzaamheidsexpert in huis. Het ligt in de lijn dat Femke aan de voorkant van het ontwerpproces een belangrijke rol gaat spelen. Haar bijdrage beschouwt ze als een integraal onderdeel van het ontwerp. Duurzaamheid is een begrip dat aspecten in zich verenigt, die elkaar soms tegenspreken. Het gaat om het vinden van de juiste balans, aldus Femke. Zo mag het streven naar ‘nul-op-de-meter’ het leefcomfort niet in de weg staan. Voldoende daglichttoetreding blijft voorwaarde en oververhitting in nieuwbouw door een te grote isolatie moet je niet willen. Als BREEAM-expert Nieuwbouw & Renovatie hanteert ze de richtlijnen met oog voor het grotere geheel. Wanneer de gewenste energieprestatie automatisch leidt tot het plaatsen van zonnepanelen, wijst ze op het milieubelastende effect daarvan. Zijn we ons er wel van bewust dat er gewoon niet genoeg grondstoffen zijn voor een wereldwijde toepassing van PV-panelen?

Koffiedrab en demonstratietuin

Sinds kort staat er bij Rijnboutt een emmer naast de koffiemachine. Met ruim zeventig werknemers ‘produceren’ we op een dag de nodige koffiedrab. In verschil tot voorheen gooien we die drab niet langer bij het huisvuil, maar verzamelen we het in de emmer. Als bureau zijn we goed voor zo’n vier emmers per week. Die emmers gaan naar ‘de demonstratietuin’ in Amsterdam Noord, gelegen in een naoorlogse arbeiderswijk vlakbij het Noorder Park. De demonstratietuin is een project van Urbaniahoeve, een organisatie die zich richt op het creëren van ‘eetbare landschappen’ in de stedelijke openbare ruimte. In samenwerking met buurtbewoners en lokale stakeholders wordt er in de demonstratietuin gewerkt aan een pluk- en theetuin, fruitheggen, een buurtmoestuin en een ecologische kwekerij. De demonstratietuin is vrij toegankelijk en heeft een educatief karakter: het brengt (school-)kinderen in aanraking met de natuur en maakt voor hen tastbaar waar ons voedsel vandaan komt. Onze koffiedrab wordt er gebruikt voor compost. Dit sluit niet alleen de kringloop, maar maakt de meerwaarde van samenwerking snel zichtbaar: 1 + 1 = 3. Zo zie je dat iedereen iets kan bijdragen: verduurzamen doe je samen.

Eetbare Ecologische Hoofdstructuur

Urbaniahoeve is geen uitzondering meer. Op steeds meer plaatsen worden ontwikkelaars en investeerders van bouwprojecten gestimuleerd om in samenwerking met locale overheden iets van het ‘demonstratietuin-principe’ in de planvorming op te nemen. Al decennialang wordt op het hogere schaalniveau gewerkt aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het achterliggende idee is om met nieuwe natuur bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden, waardoor planten en dieren zich vrij van het ene naar het andere gebied kunnen bewegen. Hoe fantastisch zou het niet zijn wanneer we op termijn zouden kunnen spreken van de EEHS: de Eetbare Ecologische Hoofdstructuur? Natuurlijk, daar is beleid voor nodig op bovenregionaal niveau, en dat is er niet van de ene dag op de andere. Maar de politiek is gevoelig voor wat de kiezer aangeeft te willen. Vandaag verzamelen we koffiedrab. Elke stap is er een.

Werken bij Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Als je onze collega’s vraagt hoe het is om bij Rijnboutt te werken, dan worden de collega’s, de prettige sfeer, de excursies, de professionele manier van werken, de kwaliteit, de diversiteit in disciplines, en de mooie en interessante projecten op bijzondere locaties, steevast genoemd.

Lees meer…