Presentatie eindresultaat ontwerpstudio #6 ‘Emplacement Zaanstraat’ door studioleider Bart van der Vossen

maandag 4 december in Architectuurcentrum Amsterdam

Architectuurcentrum Amsterdam organiseert in 2017 de reeks ontwerpstudio´s ‘Versnellen – Vertragen’ met als doel kritisch onderzoek te doen naar de versnelde ontwikkeling van de stad. Op maandag 4 december zal de eindpresentatie en debat over het Emplacement Zaanstraat plaatsvinden bij Architectuurcentrum Amsterdam. De avond wordt georganiseerd naar aanleiding van de Ontwerpstudio Emplacement Zaanstraat.

Lees meer over de ARCAM Ontwerpstudio’s Versnellen - Vertragen

Ontwerpstudio Emplacement Zaanstraat: Van geïsoleerd eiland naar onderdeel van de stad

Op 28 november start de ontwerpstudio Emplacement Zaanstraat. In het hart van de stad, flankerend aan de Spaarndammerbuurt en de oostzijde van het Westerpark ligt een tot nu toe afgesloten zone: het emplacement Zaanstraat. De Zaanstraat was oorspronkelijk de werkplaats voor het Blokkendoosmaterieel. In 2009 is het onderhoudsbedrijf gesloten en is het terrein emplacement voor opstel en onderhoud. Dit emplacement zal op een nader te bepalen tijdstip verhuizen naar een andere locatie. Het gaat om een klein, maar cruciaal gebied, met een toekomstige schakelfunctie voor de aanhechting van Haven-Stad met het centrum en de Spaarndammerbuurt.

De ontwerpstudio gaat op zoek naar identiteit en verankering voor dit voormalig emplacement. De vragen die worden gesteld zijn: Welke aanleidingen, vanuit de historie en de omgeving, kunnen drager worden voor het ontwikkelen van de gewenste identiteit? Hoe is dit gebied te verankeren in haar omgeving? Welke verbindingen en relaties met omliggende gebieden leiden tot een grote meerwaarde voor dit toekomstige hoogstedelijke woongebied?

Het eindresultaat van de ontwerpstudio wordt gepresenteerd door studioleider Bart van der Vossen op maandagavond 4 december in Architectuurcentrum Amsterdam.

Meer informatie en aanmelden

Datum - maandag 4 december

Tijd: 20:00 uur (inloop 19:30)

Locatie: Architectuurcentrum Amsterdam, Prins Hendrikkade 600

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar David ten Napel: david@arcam.nl