Stramien 2000 en BIMnD lichten hun inmeet methodiek toe tijdens de BIM Academy

Om een bestaande situatie van een (herbestemmings)project goed uit te werken zijn verschillende manieren. Wij beginnen vaak met het digitaliseren van archieftekeningen of gaan ter plekke inmeten. Hoewel het traditioneel inmeten van een bestaand gebouw vaak heel interessant is, is het ook tijdrovend en arbeidsintensief.

Tegenwoordig zijn er verschillende digitale methoden om dit sneller te doen en - als de methode goed wordt toegepast - ook nauwkeuriger. Wat zijn hier de voor- en de nadelen van en waar moet men opletten bij de uitvraag en beoordeling van het resultaat? Om meer inzicht te krijgen wat deze methoden zijn heeft Rijnboutt een BIM Academy georganiseerd. Hiervoor zijn twee externe bureaus uitgenodigd, Stramien 2000 en BIMnD om hun inmeet methodiek toe te lichten.

Het inmeten door middel van een laser kan bijvoorbeeld worden gedaan met een FlexiJet. Het grote voordeel van het inmeten met deze apparatuur is dat het een automatische koppeling heeft met Archicad (3D tekenprogramma waar Rijnboutt mee werkt). Door verschillende posities aan te geven op een wand, plaatst Archicad het element (wand) op de juiste positie, onder de juiste hoek en met de juiste scheefstand. Als degene die de inmetingen uitvoert ook goede bouwkundige kennis heeft, kan hij selectief de relevante elementen inmeten en de “rommel” achterwege laten. Ook kan hij al bepaalde eigenschappen meegeven aan het element, zodat het meer informatie bevat dan alleen de meetkundige positie.

Naast het inmeten met een laser is het ook mogelijk om een 3D scan te maken van een gebouw. De 3D-laserscan wordt op diverse posities geplaatst in het gebouw en deze zet alle zichtbare elementen om in een grote puntenwolk, eventueel voorzien van een foto. Dit wordt ook wel een pointcloud genoemd. Deze pointcloud kan dan als onderlegger worden gebruikt in een 3D tekenprogramma om een BIM model op te zetten. Een pointcloud is dus geen BIM model. Voor het maken van een pointcloud moet goed worden nagegaan wat het uitgangspunt is en voor welk doel het wordt gebruikt. De 3D-laserscan scant namelijk alles wat zichtbaar is en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen inrichting en bouwconstructie. De bestanden zijn vaak erg zwaar (miljoenen meetpunten) en het vergt oefening om deze goed te kunnen interpreteren.

Wat men vaak ziet is dat er een combinatie wordt gemaakt van een inmeting door middel van een laser en een pointcloud. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde delen van een gebouw heel gedetailleerd in te meten en andere delen globaal. De opdrachtgever moet duidelijk in beeld hebben wat er ingemeten moet worden en met welk doel. Zo voorkom je dat het resultaat niet voldoet aan de verwachting. Ook de keuze tussen kosten en baten speelt mee bij de afwegingen over het type en moment van de inmeting. In welke fase wordt een inmeting gedaan? Zijn er meerdere inmeet momenten? Voor welke inmeet methode kiezen wij? En wie fungeert in welk stadium als opdrachtgever? Dit blijven de vragen die per project zullen terugkomen en welke zeker moeten worden beantwoord om tot een goed, betrouwbaar model van de bestaande situatie te komen.

Werken bij Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Als je onze collega’s vraagt hoe het is om bij Rijnboutt te werken, dan worden de collega’s, de prettige sfeer, de excursies, de professionele manier van werken, de kwaliteit, de diversiteit in disciplines, en de mooie en interessante projecten op bijzondere locaties, steevast genoemd.

Lees meer…