Gastcollege architectuur op Hogeschool Windesheim Flevoland door Pank van ‘t Hoog

Rijnboutt spreekt voor en met derdejaars studenten over het werk en over stage bij Rijnboutt

Afgelopen 4 mei heeft Pank van ’t Hoog een gastcollege architectuur op Hogeschool Windesheim Flevoland gegeven. Het thema was ‘het ontwerpen van gebouwen met een specifieke functie’. De vraag voor dit gastcollege kwam vanuit de derdejaars studenten en wij werken natuurlijk graag mee om studenten te enthousiasmeren voor ons mooie vak.

Casus: Het oude postkantoor aan de Neude

Pank heeft verteld over de herbestemming van het oude postkantoor aan de Neude en heeft daarbij de nadruk gelegd over hoe Rijnboutt in zo een complex ontwerptraject te werk gaat en welke kernwaarden daarbij worden gehanteerd die voor ons van belang zijn. Aan de hand van de verschillende schaalniveaus heeft Pank laten zien hoe Rijnboutt werkt: van stedenbouwkundige niveau tot het uiteindelijke bouwkundig detail.

Stageplaatsen bij Rijnboutt

De studenten waren erg enthousiast en in de vragen die achteraf gesteld werden bleek grote interesse in de stagemogelijkheden bij Rijnboutt. Rijnboutt heeft stageplaatsen voor ambitieuze studenten die zich via werkervaring verder willen verdiepen in de verschillende aspecten van ons vak.

Stagiairs krijgen bij ons de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en lopen mee met projectteams in verschillende fasen van het ontwerptraject. Daarnaast bezoeken zij bouwprojecten en maken kennis met de dagelijkse gang van zaken in een professionele werkomgeving.

Werken bij Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Als je onze collega’s vraagt hoe het is om bij Rijnboutt te werken, dan worden de collega’s, de prettige sfeer, de excursies, de professionele manier van werken, de kwaliteit, de diversiteit in disciplines, en de mooie en interessante projecten op bijzondere locaties, steevast genoemd.

Lees meer…