Bouwen vanuit 2 principes

De basis in het ontwerp voor het Dunantblok te Nijverdal bestaat – zichtbaar in de maquette – uit een reeks afzonderlijk herkenbare gebouwen. Zij vormen samen het Dunantblok en omsluiten een woonhof. Op deze wijze sluit de invulling voor deze grote locatie in Nijverdal in maat en schaal aan bij de omliggende bebouwing en de ingezette ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Zicht vanuit de Grote Straat over het Duantplein naar de entree van het Cluster van Cultuur en Bestuur

Er is een ‘lichte’ en een ‘zware’ gevel ontwikkeld. De ‘lichte’ gevel kent een overstek en kolommen. Deze kolommen vormen een arcade. De zware gevel heeft als belangrijkste functie de gebouwen ‘op de grond’ de zetten. Deze gevels hebben een nadrukkelijke plint van hardsteen en zijn wat formeler van uiterlijk. De geleding is verticaal.

Met deze twee principes hebben wij de afzonderlijke gebouwen van het Dunantblok vorm gegeven. Een volgende stap in het ontwerpproces leidt tot het kiezen van verschillende soorten en kleuren metselwerk van de onderscheiden gebouwen. Ook wordt de detaillering van de onderscheiden gebouwen binnen het thema verder doorontwikkeld.

Zicht op de hoek Duantplein - Alexanderstraat

De visie voor het Dunantblok is ontwikkeld binnen de in het Masterplan voor het Centrum van Nijverdal vastgelegde stedenbouwkundige randvoorwaarden, opgesteld door Kuiper Compagnons.

Opbouw en materialisering van de ‘lichte gevel’
Opbouw en materialisering van de ‘zware’ gevel