Circulair bouwen: waar staan we?

De term kan u niet ontgaan zijn: circulair. Circulair Ontwerpen, Circulair Bouwen, Circulaire economie, Nederland circulair in 2050; er veel over geschreven en geroepen, ook door ons. BIM & circulair ontwerpen Circulair: geen hype maar houvast.

In eerste instantie leek het juist zoveel concreter en beter behapbaar dan de kreet ‘duurzaamheid’, maar toch blijkt het erg lastig om het in praktijk te brengen en een duidelijk kader ontbreekt. We zijn ons er allemaal (toch?) bewust van dat het anders en sneller moet, het verduurzamen en circulair maken van de bouw. Waar staan we nu, kunnen we circulair zijn in 2050? Wij zetten het een en ander op een rijtje.

Hergebruik of meer dan dat?

DEFINITIE van de Transitieagenda Bouw Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

De focus ligt op het omgaan met onze grondstoffen, maar er hangen ook aspecten aan die betrekking hebben op onze gezondheid, energie en ecologie. Het feit dat we willen bouwen voor nu én later impliceert ook klimaatbestendig bouwen. Kortom, een integrale benadering van alle duurzaamheidsthema’s is logisch en wenselijk.

Circulaire bouw vanuit een integrale benadering als onderdeel van de circulaire economie

Hergebruik, Hernieuwbaar en Adaptief

Circulair ontwerpen gaat over hergebruik van materialen, hernieuwbare grondstoffen, levensduurverlenging, flexibiliteit en de voorkeur voor transformatie ten opzichte van sloop – nieuwbouw.

Circulair Bouwen: 3 ontwerpprincipes

Tijdspad

De komende tijd wordt door vele experts hard gewerkt aan een uniforme meetmethode voor circulariteit. Dit is onderdeel van het stappenplan om Nederland in 2050 circulair te krijgen. Dat betekent ook nadenken over de kaders zodat we het ook met elkaar eens zijn wat je dan precies meet en afstemming op Europees niveau. Wil je op de hoogte blijven dan is het zinvol de Transitieagenda Bouw (onderdeel van www.debouwagenda.com te volgen.

Femke Kamp, Senior ontwerper duurzaamheid van Rijnboutt, is lid van het actieteam ‘meten van circulariteit’ van het Platform CB'23. Dit platform brengt verschillende initiatiefnemers samen die bezig zijn met dit thema om de kaders verder uit te werken zodat de overheid per 2023 circulair kan aanbesteden. https://platformcb23.nl/over-platform-cb-23 informatie over CB'23.

Rijnboutt doet op dit moment onderzoek naar de rol van BIM bij het maken van een materialenpaspoort en zal voor het Europees Congres in februari 2019 een paper hierover indienen. We zullen aandacht besteden aan deze publicatie in ons volgende magazine. Wil je het magazine per post ontvangen? press@rijnboutt.nl naar ons of geef het door aan je contactpersoon bij Rijnboutt.

Overzicht en tijdspad van de introductie van circulariteit en wat er aan kennis, tools en ontwikkelingen er op dit moment beschikbaar is rondom circulariteit