De Lloydpier is een bijzonder Rotterdams schiereiland

Er is het water, de weidsheid van het uitzicht, de bijzondere noeste maritieme sferen van de historische havenbebouwing aan de Lloydstraat; de Schiecentrale, het Jobsveem en het Lloydgebouw.

Maquette ontwerp
De Lloydpier in 1976

De Lloydpier is een gebied om stedelijk te wonen. De kade is formeel van karakter. De pier is een verblijfsgebied aan de Nieuwe Maas en de Schiehaven. De plek aan de punt van het schiereiland en het plein voor het Lloydgebouw vorm­en een vanzelfsprekend ruimtelijk onderdeel van de kade.

1. masterplan dS+V
2. doorzicht
3. verschillende hoven
4. ‘vensters’
5. openbare ruimte

De nieuwe bebouwing op de Lloydpier bestaat uit stedelijke blokken. Al deze blokken kennen een vier meter hoge, multifunctionele plint en zijn in hun uitstraling naar de kade familie van elkaar. De straten tussen de blokken hebben een zodanige afmeting dat zicht van de schiekade naar de Nieuwe Maas gewaarborgd is, en er toch een prettig beheerst windklimaat is. Een viertal ‘echte’ torens vormen een vanzelfsprekend onderdeel van de totale be-bouwing. De straten en de hoven van de blokken hebben een meer intiem karakter. Zij zijn voelbaar meer privé dan de stedelijke kade. Er lopen informele openbare routes door de blokken. In de avond worden de hoven afgesloten, overdag zijn ze een onderdeel van de openbare ruimte en toegangkelijk. De gebouwen herbergen een grote variatie aan woonvormen en woningtypen.

Verschillende openbare ruimten

Het autoverkeer wikkelt zich voornamelijk af aan de kade. Alle bewoners hebben een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage. De in- en uitritten van deze garage bevinden zich aan de straten.

Verschillende binnenhoven

De realisatie van de plannen is te faseren per bouwblok of in delen daarvan. De realisatie van de parkeergarage loopt synchroon met de fasering van de bouwblokken.

Zuid- en noordaanzicht

De inrichting van de openbare ruimten vormt een coherent geheel met de toekomstige inrichting van de Lloydstraat en omgeving en sluit aan bij het bijzondere Rotterdamse karakter van de locatie.

Maquette ontwerp

De architectuur van de gebouwen refereert aan de architectuur van veem- en entrepôt gebouwen. Het dominant te gebruiken materiaal zal baksteen zijn.

Maquette ontwerp