Rijnboutt werkt vanuit huis

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werkt het team van Rijnboutt zoveel mogelijk vanuit huis.

Wij doen er alles aan om goed en zo efficiënt mogelijk aan projecten te blijven werken. Overleggen voeren we bij voorkeur online, uiteraard in overleg met alle betrokken partijen. Daar waar onze aanwezigheid gewenst is, volgen we de voorschriften van het RIVM.

/ / /

To contain the spread of the coronavirus, the Rijnboutt team works from home as much as possible.

We are committed to keep working on projects as effectively as possible. We prefer to meet online, of course in consultation with all parties involved. Where our presence is needed, we follow the RIVM guidelines.