3Vriendenhof voltooid

Het winkelcentrum de 3Vriendenhof is grondig verbouwd tot een stedelijke passage die integraal deel uitmaakt van het Dordtse kernwinkelgebied. De nieuwe passage is genomineerd voor de jaarprijs van de Nederlandse Raad van Winkelcentra. Opdrachtgever van de herontwikkeling is TOP Vastgoed Planontwikkeling bv.

Entree Sarisgang

De renovatie van het 3Vriendenhof is het sluitstuk van de herontwikkeling van het gebied rond het Statenplein. Als onderdeel van deze herontwikkeling werden door Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt de V&D en het gebouw ‘de Gevulde Gracht’ aangepakt. Aan het Statenplein werd een nieuw woon-/winkelgebouw van de hand van architect Charles Vandenhove gerealiseerd.

Drievriendenhof voor de verbouwing

Het in de jaren tachtig gerealiseerde winkelcentrum 3Vriendenhof was, zoals veel winkelcentra in Nederland, geïnspireerd op de Amerikaanse Shopping mall. Volledig overdekt, geklimatiseerd en voorzien van een eigen parkeergarage creëerde het winkelcentrum een eigen wereld die poogde de consument vast te houden. De band met de omliggende stad was secundair. De winkels in het winkelcentrum waren zeer divers van aard en er op gericht de consument van alle gemakken te voorzien. Deze opzet is door een veranderde winkelcultuur echter achterhaald. Teruglopende bezoekersaantallen met als gevolg leegstand in het winkelcentrum was de aanleiding voor de herontwikkeling van de 3Vriendenhof.

Met deze verbouwing is het idee van de ‘shopping mall’ geheel verlaten. De branchering is nu eenduidig gericht op modewinkels en de 3Vriendenhof is stedelijke passage geworden die nu onderdeel is van de openbare ruimte in de stad Dordrecht. Dit naar het voorbeeld van Europes stedelijke passages uit de negentiende eeuw zoals gebouwd in Brussel, Parijs en Londen.

Principe winkelfront

De passages zijn ‘opengemaakt’ door de galerijen op de verdiepingen te laten vervallen. Het verloop van de hoofdpassage is aangepast en deze is zichtbaar doorgetrokken naar de Sarisgang. De gevels van de passages zijn ontworpen als straatgevels en de passagevloeren vormen het verlengstuk van het stedelijk tapijt van de Sarisgang en het Statenplein.

De hoofdpassage is opgespannen tussen het entreegebouw aan de Sarisgang en een kegel die is gepositioneerd op het kruispunt met de dwarspassage. Het entreegebouw voegt zich in de gevelwand van de Sarisgang. Samen met het tegenoverliggende gebouw van Charles Vandenhove creëert het een moment op de Sarisgang waardoor de entree naar de 3Vriendenhof wordt gemarkeerd.

Kegel: kruispunt van verschillende bezoekersstomen

De kegel creëert een plek in het winkelcentrum waar verschillende stromen bezoekers samenkomen. Op de eerste verdieping bevindt zich een terras vanwaar je over de hele passage uitkijkt. Op een hoger schaalniveau vormt de kegel een nieuwe landmark op de Museumsroute die het station met het Dordtse Museumkwartier verbindt.

Drievriendenhof s'avonds

Dordrecht vervangt met de herontwikkeling van de 3Vriendenhof haar introverte en verouderde winkelcentrum met een open en levendige winkelstraat.