Een duurzame sculptuur in het landschap

In opdracht van M.J. De Nijs Projectontwikkeling B.V. heeft Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt, in samenwerking met Search Ingenieursbureau en Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, onderzoek gedaan naar een energieneutrale woontoren in het toekomstige Cascadepark in Almere.

Noord-oostgevel toren, artist impression

Bij een energieneutrale toren speelt het zonlicht, en de oriëntatie van het gebouwvolume hierop, een belangrijke rol. Een noord-zuid oriëntatie maakt het mogelijk optimaal van het zonlicht gebruik te maken. Omdat de gegeven plot niet de juiste orientatie heeft, is op de gevel van de toren een vertanding toegepast. Door deze vertanding is elk geveldeel exact op het zuiden, westen, noorden of oosten gericht.

Situatie
Schets gevelvertanding (principe plattegrond)

De geveldelen op het noorden zijn dicht gemaakt om zo min mogelijk warmte aan de ‘koude kant’ van het gebouw te verliezen. Op de zuidgeveldelen zijn zonnecellen in horizontale lamellen geintegreerd onder een optimale hoek van 36 graden. Zo kan de zomerzon aan de zuidkant tegelijkertijd opgevangen en geweerd worden om buiten energie op te wekken en om binnen een overmaat aan warmte te voorkomen. De afmeting van de lamellen zijn zo bepaald dat de lage winterzon binnen wel opgevangen kan worden.

Zuid-westgevel (uitsnede), artist impression

Aan de binnenkant van de toren wordt een lichte verticale stalen constructie gecombineerd met infra+ vloeren. Het geringe benodigde volume aan constructiemateriaal draagt bij aan een energieneutrale toren. Infra+ vloeren bestaan uit een betonnen onderplaat met deels ingestorte, standaard IPE-profielen. Hierdoor zijn leidingen en kabels in de vloer te integreren.

Door alle leidingschachten aan de kern te verbinden, de vloervelden leeg van constructie te houden en infra+ vloeren toe te passen, ontstaat een op lange termijn flexibele plattegrond. Door een hoge verdiepingmaat kan de toren in de toekomst ook andere functies dan wonen huisvesten.

Zuidgevel (links)/noord-westgevel toren (rechts), artist impression

Door de constructieve en bouwfysische uitgangspunten te integreren in het ontwerp, is de toren niet alleen energieverantwoord; het levert een flexibel gebouw op waarvan de gevel door gelding en differentiatie vanuit elk standpunt een nieuw beeld oplevert: een duurzame sculptuur in het landschap.