Herbestemming leidt tot grondige facelift

De herontwikkeling van het gebied rond het Statenplein gaf aanleiding tot een herbestemming en grondige facelift van het gebouw ‘De Gevulde Gracht’. Het gebouw is ontworpen en gebouwd in de 60-er jaren voor een winkel- en kantoor-functie. Het had zijn kantoorfunctie verloren en paste in zijn verschijningsvorm niet meer in de omgeving van de Dordtse binnenstad.

Overzichtsfoto
Situatietekening
Balkons

De huidige 2 winkellagen zijn behouden, de 3 lagen kantoorruimte zijn geconverteerd in 17 woningen. Met deze opbouw is aansluiting gevonden bij het nieuwe stedelijke blok van Charles Vandenhove, dat pal naast ‘De Gevulde Gracht’ is verrezen en eveneens bestaat uit 2 winkellagen waarboven gewoond wordt.

Achtergevel
Lichthof

In de gevels is aansluiting gezocht met de binnenstad van Dordrecht en met het nieuwe blok van Charles Vandenhove. Dit heeft geleid tot een keuze voor een sobere metselwerk gevel in een donkere steen. Elementen als kozijnen, balkons en Franse balkons zijn ritmisch geplaatst in het gevelvlak. Om de smalle Gevulde Grachtsteeg meer ruimte te geven is gekozen voor een lichte, zinken gevel.

Tussenstraat
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Het gebouw is opgeleverd in mei 2003. Multi Vastgoed trad op als gedelegeerd opdrachtgever voor Achmea Vastgoed Amsterdam, terwijl de Gemeente Dordrecht en MTD landschapsarchitecten betrokken waren bij de ontwikkeling van de directe omgeving.

Woningen op de 3e verdieping
Langsgevel