Rijnboutt gaat de toekomst in met BIM

Meer ontwerpen, nog meer vat op het proces, minder tekenen en nog minder kans op fouten. Dat klinkt een architect als muziek in de oren. Voor Rijnboutt is het werkelijkheid geworden.

In 2008 heeft Rijnboutt besloten over te stappen op Archicad. Dit tekenprogramma maakt gebruik van een Building Information Model (BIM) en zorgt ervoor dat alle relevante informatie van een ontwerp wordt opgeslagen in een virtueel driedimensionaal gebouw. Uit het virtuele gebouw worden alle doorsneden, plattegronden en gevels gegenereerd. Doordat alles aan elkaar gekoppeld is, is de kans op fouten aanzienlijk verminderd ten opzichte van een tweedimensionaal tekenprogramma. Als er iets in de gevel verandert, wordt dat gelijk in de plattegronden en doorsneden aangepast. BIM toont informatie gedurende het bouwproces over het ontwerp, maar ook over de hoeveelheden en de kosten.

De Bond van Nederlandse architecten raadt het werken met BIM aan: “De ontwikkeling van Bouw Informatie Modellen (BIM) is één van de belangrijkste technische innovaties in de bouwsector met een grote toekomstwaarde. […] De invoering van BIM heeft consequenties voor alle partners in het ontwerp- en bouwproces en vooral voor architecten, onder meer op financieel gebied maar ook op de wijze van werken op een bureau en de inrichting van het ontwerpproces. Van architecten(bureaus) vereist de invoering van BIM inspanning en aanpassingsvermogen; het is voor hen de uitdaging na implementatie de voordelen van BIM optimaal te benutten.”

In oktober 2008 is de eerste groep van acht architecten en tekenaars van Rijnboutt begonnen aan een basiscursus Archicad, verzorgd door Kubus. De verhalen uit deze groep waren zo enthousiast dat de andere collega’s graag de cursus wilden volgen.

Inmiddels hebben de tweede en de derde groep architecten en tekenaars de cursus ook doorlopen en succesvol afgerond. Alle projecten worden op dit moment opgestart met Archicad. Verscheidene lopende projecten worden verder uitgewerkt met Archicad. De bedoeling is om in 2010 helemaal overgeschakeld te zijn.

Door het werken in een driedimensionaal model zijn de kansen en problemen van een ontwerp eerder zichtbaar. BIM zorgt uiteindelijk voor een beter inzicht in het ontwerp en meer controle over het proces. Tekenen wordt zo meer dan alleen maar lijnen trekken…

De BNA kring Noordwest/Centrum biedt op dinsdagavond, 15 september 2009 een thema-bijeenkomst over het Bouw Informatie Model (BIM) aan voor kleine bureaus. Rijnboutt zal hier meer vertellen over haar ervaringen met BIM. Locatie BNA-kantoor, Jollemanhof 14, Amsterdam*

De BNA Academie biedt ook seminars aan over de implementatie van BIM op het architectenbureau.