Meer en Oever op AT5

De uitwerking van het gebied Meer en Oever in het stadsdeel Osdorp van Amsterdam wordt in het programma Aanbouw op AT5 kritisch onder de loep genomen. De eerste van vier uitzendingen zal aanstaande zaterdag, 24 oktober 2009 om 21:07 uur plaatsvinden. Willem Hermans, destijds lid van het kwaliteitsteam Parkstad en belast met een deeltaak voor Osdorp, komt met zijn bevindingen aan het woord.

Het uitwerkingsplan van Meer en Oever, 1-3 Drieluik, 4 Bastion, 5 ‘t Waterfort, 6 Schutterstoren

Achtergrond: Meer en Oever, gelegen aan de Sloterplas is een deelproject van de omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Het vernieuwingsplan is opgesteld door Kuiper Compagnons te Rotterdam. Zij hebben ook bij de uitwerking de supervisie voor haar rekening genomen. Tevens zijn ze verantwoordelijk voor de landschapsinrichting van de openbare ruimte. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking tussen het stadsdeel Osdorp en de samenwerkende partijen Prospect Amsterdam en Proper Stok Woningen BV.

Nu, zes jaar na de planvorming en na de recente oplevering, keert Willem Hermans terug naar de Locus delicti en beoordeelt persoonlijk het resultaat.

“Wat we in 2003 in het kwaliteitsteam hebben besproken was beheerste diversiteit. In plaats daarvan zijn individuele architectonische hoogstandjes gerealiseerd.“

Blok 5, ’t Waterfort, KOW

"De oostzijde valt uiteen in drie architectonische objecten, waarbij het nieuwe landschap (nog) niet sterk genoeg is. Het drieluik aan de westzijde vormt een wand aan de Meer en Vaart en leidt tot een compleet ander, meer stedelijk, ensemble. Wellicht zijn alle ontwerpers een beetje verliefd geworden op het parkachtige karakter van de locatie. Daarmee is iedere plek, object, hoek of punt belangrijk gemaakt en op zich zelf gaan staan. Dit levert te weinig samenhang en te veel differentiatie op De inrichting van de openbare ruimte overtuigt niet als gemeenschappelijk grondvlak voor de zes bouwblokken. De bijdrage vanuit de bebouwing, de aansluiting van het programma op de onderste lagen van het maaiveld is nogal wisselend. Het varieert van erg afstandelijk (water), vanuit de hoogte (voet van de toren) tot een bescheiden poging om in het a-symmetrisch profiel van de Meer en Vaart stadsstraat-kwaliteiten (via de plint) te kunnen realiseren. Meer en Oever is als individueel woonproduct ongetwijfeld geslaagd, maar als stedenbouwkundig plan te fragmentarisch gebleven.”

Blok 6, Schutterstoren, DKV

“De verbetering komt door de tijd; als alle bomen groot zijn en Meer en Vaart het centrum van Osdorp en de Sloterplas verbindt met de Ookmeerweg, bedoelt als de nieuwe stadsentree voor Osdorp.”

De aflevering Meer en Oever wordt in oktober vier keer uitgezonden op AT5, te weten za., 24 om 21:07 uur, zo., 25 om 17:40 uur en 19:40 uur en op woe., 28 om 23:16 uur. Vanaf maandag is het programma ook op AT5 direct te bekijken.

Aanbouw is een programma over stedenbouw, architectuur en wonen in Amsterdam en wordt al 11 jaar uitgezonden door AT5. Het enige langlopende programma over stedenbouw en architectuur in Nederland.