‘s Gravendreef Masterplan

In elk van de drie Haagse Vinex-wijken is een centrumgebied gepland. In Leidschenveen is het ’s Gravendreef, een centrale zone tussen twee zware infrastructuren in. Deze zone verbindt de vier woonbuurten en het werkgebied van Leidschenveen, maar is daarboven ook een knooppunt in de regio Haaglanden met een bovenwijkse functie. Deze komt vooral voort uit de ideale ligging aan rail- en weginfrastructuur.

Met milieunadeel hiervan is in het plan omgezet in een sterk vestigingsmilieu met massieve, stoere blokken van hoge dichtheid in een even stoere openbare ruimte. Het winkelcentrum Het Hoge Veen is de centrale plek waaromheen zorg, onderwijs, sport, kantoren en heel veel wonen gesitueerd is.

Het langgerekte gebied, ingeklemd tussen de infrastructuur, krijgt een breed programma van winkels, werkgelegenheid, welzijn, cultuur en wonen. De bebouwingsdichtheid is hoog, wat aanleiding geeft tot het vormen van een bijzondere skyline. De geïsoleerde ligging en de gewenste stedelijkheid noodzaken een eenheid in architectonische uitstraling en stedelijke ruimte. Stoere baksteenarchitectuur smeedt de blokken aaneen, een campusachtige maaiveldinrichting vormt de continue openbare ruimte.

Met het masterplan voor ‘s Gravendreef wordt het ontwerp van de bebouwing gestuurd en de openbare ruimte ingericht. Vanwege de veelzijdige programma’s (bijna alle bouwblokken hebben een gemengde invulling) en de grote omvang is de nadruk gelegd op een neutrale architectuur van stevige bouwblokken van baksteen in aardetinten, diepte in de gevels en een interessante skyline.

De blokken hebben tenminste twee stedenbouwkundige betekenissen: op het niveau van de kavel zelf is er altijd sprake van een kwalitatieve buitenruimte als intermediair tussen de bebouwing en de straatruimte, en op het niveau van heel ’s Gravendreef is er de interactie met de andere kavels via de park- en straatruimte. De op de kruising van twee hoofdstructuren gelegen Randstadrailhalte is daarbij blikvanger.