Graft-De Rijp

Midden in het echte Hollandse landschap ligt het dorp Graft-De Rijp. Een landelijk dorp, omringd door droogmakerijen en veenpolders, waar het goed wonen is. De oorspronkelijke bebouwing van het dorp bevindt zich langs de dijk en aan de zuidzijde van het dorp een grote woonwijk. De vraag om nieuwe woningen in dorpen blijft. Vanuit het landschap gezien is er ruimte voor nieuwe woningen, maar wat dragen deze woningen bij aan het landschap?

De hedendaagse behoefte aan landelijk wonen dient gericht te zijn op de mogelijkheden die het landschap biedt. De identiteit van de plek moet basis zijn voor de nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd kunnen de woningen het landschap ook een identiteit geven, waardoor het landschap een meerwaarde krijgt. Een uitdaging voor de mens en het landschap!

Het behoud van de identiteit van het dorp Graft-DeRijp blijft het uitgangspunt. Het dorpssilhouet, met name de variatie in kapvorm en richting, zal het dorp Graft-De Rijp eenzelfde ruimtelijk verschijningsvorm geven.

Het concept voor stedelijke uitbreiding bestaat uit een lang lint waar een nieuw type landelijk wonen wordt geïntroduceerd. Wonen op een wooneiland met een gemeenschappelijk erf. Het gemeenschappelijke erf draagt bij aan een sociale dorpse sfeer. Door de woningen nabij elkaar te situeren als een wooneiland in het landschap, blijft er veel landschap bestaan en hebben de woningen het platteland als achtertuin!