Oostduin Arendsdorp

Midden in het Benoordenhout ligt het landgoederencomplex Oostduin-Arendsdorp. Hoewel de landhuizen al sinds de tweede Wereldoorlog ontbreken ademt het gebied nog steeds de kwaliteit van een buitenplaats. Maar het 30 ha grote gebied leunt sterk op de gemeentelijke beheergelden, die voor het dagelijkse onderhoud maar net toereikend zijn. Om te benadrukken welke waarde het gebied voor de gemeente heeft is een ontwikkelingsvisie en een beheervisie opgesteld. De ontwikkelingsvisie geeft de kaders aan voor de vernieuwing van de in het gebied staande gebouwen en objecten, de beheervisie geeft richting aan de verbetering van het onbebouwde gebied, de monumentale elementen en bomen.

Het uiteindelijke doel is in het landgoed een goede afstemming te krijgen tussen bebouwing en landschap, en tussen cultuur en natuur. Bestaande kwaliteiten als de lanen, artefacten en watergangen worden hersteld en opgeknapt. Vroegere, nu verdwenen, kwaliteiten worden teruggebracht of herinterpreteerd. Er worden nieuwe lanen aangelegd, toegangen worden vernieuwd, bestaande lanen worden hersteld, monumenten worden opgeknapt. Maar ook worden mantelbeplantingen toegevoegd, padenstructuren verbeterd, natuurvriendelijke oevers gemaakt en de kansen voor de waardevolle stinzenbeplanting en paddestoelen uitgebreid.

De inpassing van de vervangende nieuwbouw van beide ouderenwooncomplexen is gericht op een optimale landschappelijke oplossing. Parkeren verdwijnt geheel uit het zicht en het parklandschap loopt door tot op de gevel. De bebouwing past bij de status die het gebied als landgoed heeft: open, voornaam en duurzaam.