De Jutter

Terreinontwerp Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie ‘de Jutter’.

Door verplaatsing van het Rode Kruis Ziekenhuis naar een nieuwbouwlocatie kwam het terrein aan de Laan van Poot vrij voor het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Jutter. Het terrein ligt in de duinen, waardoor er met zorg gebouwd dient te worden.

Het duinlandschap is dan ook uitgangspunt voor de bebouwingsstructuur en terreininrichting. Het gebouwencomplex is zodanig gevormd en gesitueerd dat het opgenomen wordt in de landschapsstructuur. Reliëf speelt hierin een belangrijke rol en beïnvloedt de vormgeving en inrichting van het terrein. De duinbeplanting omgeeft het terrein aan alle kanten. De buitenzijde van het gebouwcomplex is dan ook de rustige kant met de tuinen voor de woonunits.

Het centrale speelplein in het gebouwencomplex vormt juist het middelpunt met vele speelaanleidingen. Bij de inrichting is de thematiek van duinen, strand en zee, aanleiding geweest voor het inzetten van speciale elementen.

Gekleurde strandhuisjes dienen als bergingen bij de units. Een echte boot vormt de blikvanger op het centrale plein, en is geschakeld aan een steiger, die tevens fungeert als brug door de duinpan. Bij de beplanting is de oorspronkelijke duinflora ingezet. Helmgras is geplant op de hellende tuinen die afgebakend zijn met muurtjes van dakpannen, afkomstig van het oude gebouw van het Rode Kruis Ziekenhuis.