De Resident

De Resident is een binnenstedelijke invulling met een zeer hoge dichtheid van bebouwing. Kantoren, winkels en horeca, ruim 300 woningen en parkeerruimte, samen op een circa 3 hectare grote kavel.

Het stedenbouwkundig plan van Rob Krier ging uit van een hechte relatie tussen bebouwing en ruimte. Een drietal pleinen, een aantal straten en enkele grote stadstuinen maken het gebied tot een aantrekkelijk woon- en werkmilieu: geen eiland in de stad maar integraal onderdeel van de binnenstedelijke structuur.

Het ontwerp voor alle buitenruimte is, evenzeer als de bebouwing, gebaseerd op van tevoren geformuleerde ontwerprichtlijnen. Traditionele materialen, zoals gebakken klinkers, zijn toegepast om het geheel een rustige basis te geven waarin de eenheid van de -door negen architecten ontworpen- gebouwen en de ruimte goed tot z’n recht komt.

Het groen ontrekt zich aan de strengheid van de verharding: de bomen zijn de decoratie van de stedelijke ruimte, volgens de traditie van de pleinen in Den Haag. De bomen zijn geselecteerd op transparantie enerzijds en robuustheid anderzijds, en maken de pleinen tot een aangename verblijfsruimte.

De verschillende (dak-) tuinen geven het wonen extra kwaliteit. Verschillende randvoorwaarden (zoals tramviaduct, ingang parkeergarage) zijn ontwerpaanleiding van specifieke elementen in deze gemeenschappelijke tuinen.