Buytenbos

De inrichting van de cour is sterk verankerd met de architectuur. Het grafische patroon is ontstaan uit aanleidingen die door de gebouwen worden gegeven. De verticale lijnen in de gevels van de drie omringende blokken zijn opgepakt om de binnentuin te verdelen in donkere en lichte zones.

De lichte zones zijn gekoppeld aan de entreepartijen (de transparante delen in de gevel). Het materiaal bestaat er uit licht gekleurde overrijdbare cq. beloopbare verharding of lichtgrijze halfverharding met rododendronbollen die kleur geven aan de tuin.

Ertussen staan ginkgo’s die als coulissen werken en die de lijnen uit de gevel oppakken. De donkere zones zijn gekoppeld aan de rijbaan voor auto’s en de parkeerplaatsen en bestaan dus voornamelijk uit donkere klinkers. In het midden zijn de donkere zones ingevuld met golvende grasvelden waar een pad van steppingstones doorheen slingert. De andere velden zijn plantvakken van blauwgrijze beplanting die eveneens met een grondlichaam zijn uitgevoerd.

Daarnaast zijn er twee diagonalen in de hof aanwezig. De route die loopt van de ingang van de binnentuin en de richting van de open zone in het Buytenbos is de richting van het oorspronkelijke polderlandschap. De tweede diagonaal is de informele verbinding tussen de twee ingangen in de andere hoeken en is uitgevoerd als slingerend pad van flagstones.