Collendoorn/Marslanden

Stedenbouwkundig plan, landschappelijke inpassing, ontwerp voor de buitenruimte. De nieuwe woonwijk vormt een overgang tussen het stedelijk gebied van Hardenberg en het landschappelijke gebied dat de oevers van de Vecht typeert.

In landschappelijke zin zal geen sprake zijn van een traditionele scheiding tussen de twee vormen van gebruik, maar van een integraal ontwikkeld woonlandschap waarin wonen, recreatie, waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan.