Loosduinen

De herinrichting van het verouderde centrum van Loosduinen betreft een ontwerp voor een drietal verschillende gebieden, namelijk de centrale pleinruimte, de winkelstraten ernaartoe en de aansluitingen van de koppen op de directe omgeving.

Beeld van een vernieuwde winkelstraat
Beeld van het vernieuwde Loosduinse Hoofdplein

De herinrichting van het winkelcentrum gaat met name over het vervangen van de huidige verouderde bestrating en inrichtingsmiddelen, er vinden geen structurele veranderingen plaats. Nieuwe gebakken bestrating in de winkelstraten, natuursteen op het plein en langs de lijngoten, speciale verlichting, een fontein en een 30 meter lange bank zijn de belangrijkste ingrediƫnten van het ontwerp.

Plantekening centrum loosduinen

Het plan is in verschillende fasen uitgevoerd. De wekelijkse warenmarkt bleef functioneren. De weginfrastructuur is aangepast, evenals de riolering. Nieuwe bomen zijn geplant. Nieuwe verlichting en meubilair zorgt voor een eigentijds uiterlijk. Het centrum is weer de centrale ontmoetingsplek van Loosduinen.

Het plein tijdens de jaarlijkse taptoe