Kloosterveste

Kloosterveste is het centrum van de nieuwbouwwijk Kloosterveen in Assen. Dit centrum moet de blikvanger worden van de wijk. Een intiem, compact ingericht gebied dat de uitstraling moet krijgen van de kleine en middelgrote vestigingsteden in Nederland.

De ambitie voor de inrichting van de openbare ruimte is het bewerkstellingen van een doorleefdheid van de inrichting. Grote bomen en gebakken klinkers en natuursteen dragen bij aan het beeld dat een oude vestigingstad oproept. De openbare ruimte wordt de drager van het centrumgebied en zal daarom een eenheid moeten zijn. Binnen deze samenhang is er ruimte voor gelaagdheid in de openbare ruimte door op sommige plekken af te wijken van de standaard.

Tegenover een tijdloze materialsering voor verharding en het groen en zal er een moderne materialisering voor de terrein inrichtingselementen en verlichting komen.

De groenstructuur van Kloosterveste wordt in grote mate bepaald door bomen. Hierbij worden de randen van het centrum, de singels, dicht beplant. in de vorm van bomenlanen. Naar binnen toe wordt de openbare ruimte steniger en worden de bomen verder uit elkaar gezet.