Ontwerp Dorpskern Zoeterwoude vastgesteld

Binnen de huidige dorpskern van Zoeterwoude gaat een aantal ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Met de bouw van een nieuwe en grotere supermarkt, appartementen en vernieuwing en verbouwing van bestaande winkels wordt de basis gelegd voor een duurzame toekomst van de dorpskern. Hierbij zal ook de openbare ruimte mee veranderen, om te voldoen aan de huidige vraag van het voorzieningencentrum. Op donderdagavond 18 februari is het definitief ontwerp van Rijnboutt voor de herinrichting van de dorpskern in de gemeenteraad vastgesteld.

Maquette- dorpsplein

In de openbare ruimte worden het karakter en de sfeer van het dorp zichtbaar. Daarnaast speelt de openbare ruimte een belangrijke rol in het functioneren van de dorpskern. Door in de dorpskern verschillende plekken te definiëren, zoals een kerkplein, brink, dorpsstraat en smalle stegen krijgt de nieuwe dorpskern een kleinschalig en eigen karakter. De huidige verouderde bestrating en inrichtingsmiddelen worden vervangen door een eenduidige materialisering, die op verschillende plekken een verbijzondering kent in het bestratingspatroon en in een combinatie met andere materialen en beplanting. De gewenste groene uitstraling van het Groene Hart dorp wordt versterkt door de structurele boomaanplant in de kern en de omgeving.

Plankaart

Niet alleen zal de dorpskern een vernieuwing ondergaan, ook één van de belangrijkste entreewegen van het dorp is in dit kader heringericht. De entreeweg, benadrukt door middel van beplanting, dat de weg van de polder naar het centrum leidt; van knotwilg aan het water tot een dubbele bomenlaan. Door het toevoegen van plateaus, samen met de beplanting, is de weg een veilige en mooie lommerrijke entree geworden.

Na de beoogde start van de nieuwbouw van de supermarkt, in de tweede helft van 2010, zal in 2011 en 2012 worden gewerkt aan de uitvoering van de openbare ruimte.

Situatie met zichtlijnen naar het buitengebied