Sammersburg

Woonpark Groot Sammersbrug vormt een schakel tussen de aangrenzende stadslandschappen van Den Haag en de landgoederenzone van Rijswijk. Het woonpark Groot Sammersbrug is een verkennende studie naar de mogelijkheiden voor een uitgebreid woonprogramma voor 55+ met de daarbijbehorende voorzieningen.

De belangrijkste drager in dit woonpark is het water van de Strijp. Het boezemwater in combinatie met het slotenpatroon geeft richting en ordening aan de bebouwing in het gehele gebied. De bestaande woonzorg bebouwing geeft aanleiding voor het uitbreiden van het woonensemble in de vorm van hoven. Deze hoven zijn opgebouwd uit torens en grondgebonden bebouwing. Deze woontorens en hoven worden geordend door de richting van de Strijp, maar bevinden zich in een groene vallei. Deze vallei is een voortzetting van de landgoederenzone waar kleinschalige sport- en spelvoorzieningen (tennisbaan, jeu de boule) zijn ingepast. Ook het parkeren van de torens en hoven komt uit het zicht door de parkeergarage onderdeel te maken van het glooiende landschap.

Aan de westzijde van de Strijp bestaat het woonpark uit een parklandschap als onderdeel van de Erasmuszone. Het parklandschap bestaat uit een open deel, de bestaande sportvelden en een meer besloten deel, de plantage, aangevuld met landschappelijke karakteristieken zoals een grote vijver, oprijlaan, een weide en her te rangschikken (volks)tuinen.