De Mark

De Berkenhof, een Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, wordt verplaatst naar een nieuwbouwcomplex Breda. Het nieuwe complex bestaat uit twee gebogen gebouwen rondom een besloten binnenplein. De terreinopzet sluit aan op de plaatsing van de gebouwen, waardoor gebouw en omgeving een eenheid vormen.

Een groene uitstraling van het terrein vormt uitgangspunt van het terreinontwerp. Het terrein wordt omringd door eiken en esdoorns en nieuwe hagen. Deze groene gordel rondom het terrein waarborgt tevens de privacy voor het centrum. Aan de noordzijde bevinden zich tuinen ten behoeve van de dagbehandeling, aan de zuidzijde de tuinen van de kliniek. Deze tuinen en de parkeerplaats worden begrensd door beukenhagen, een beplanting die thuishoort op de zandgrond. Verspreid over het terrein zijn verschillende soorten bomen geplant.

De infrastructuur is geminimaliseerd door de parkeerplaatsen en de laad- en losstrook te bundelen tot een parkeerplein aan de noordzijde van het gebouw. In de binnenruimte van het gebouw zijn de entree, de paden en het schoolplein gebundeld tot één expressieve vorm. Hoogteverschillen in de verharding en het gras, diverse objecten en een verrassende belijning op de verharding vormen spelaanleidingen.