Zorgkavel Oudelandselaan

Eenheid en verscheidenheid ontstaan door een sterk op de geometrie van het gebouw gebaseerd ontwerp te combineren met een grote rijkdom aan inrichtingsmiddelen. Doordat bijna alle buitenruimtes beperkt van omvang zijn is gekozen voor een rechthoekige structuur van plantvakken, opsluitingen, banken en dergelijke. Hierdoor ontstaat binnen de variatie aan ruimten een soort rust. Eenheid is ook gezocht door verhardingsmaterialen te kiezen die passen bij het gevelontwerp: gele baksteen, houten vlonders en natuursteen tegels.

De variatie ontstaat in de typisch landschappelijke ingrediënten: bomen, vaste beplanting, hagen, heesters, klim- en hangplanten. Hierin zit ook verschil tussen de drie opdrachtgevers, maar vooral ook in het verschil van de plekken en hun gebruik. Het intensieve gebruik van de buitenruimtes van ‘de Rustenburg’ is wezenlijk anders dan de primair als kijktuin bedoelde binnentuin van 3B-Wonen. Door de ruimtelijke nabijheid en de ligging binnen hetzelfde complex, is wel verwantschap nagestreefd. In een aantal buitenruimtes is met water als inrichtingsmiddel gewerkt. Dit komt zowel voort uit de nadrukkelijke wens van één van de opdrachtgevers, maar ook om de situering van het complex aan het water en in de Meerpolder -de naam zegt het al- van een lokaal thema te voorzien.