TNO-bedrijvencampus

De TNO-bedrijvencampus in Delft was een verouderd concept. De werkzaamheden van TNO in de grote laboratoria achter de hekken waren veranderd en verplaatst naar computerlaboratoria bij andere organisaties zoals de Technische Universiteiten. Het terrein kwam dus vrij. De gebouwde structuren hadden deels een duurzame kwaliteit waardoor hergebruik aan de orde kwam. Eén van de grotere bedrijfsgebouwen is getransformeerd naar een high-tech kantoorgebouw in een inspirerende omgeving.

De ligging aan de grote waterpartij is uitgebuit om een goede werkomgeving te creëren. Het gebouw is verbonden met het lokale hoofdgebouw van TNO via een loopbrug.

Het gebouw met zijn omgeving is de inleiding tot de transformatie van het voormalige bedrijventerrein tot een stedelijke woonwijk.