Landgoed Den Engh

Al decennia fungeert landgoed Den Engh als inrichting voor jeugddetentie. Nieuwbouw heeft geleid tot een reorganisatie en restauratie van het landgoed waarbij de oorspronkelijke opzet van de Engelse landschapsstijl bewaard is gebleven.

De twee delen ter weerszijden van de Dolderseweg worden door zichtlijnen en lanen met elkaar verbonden. De westelijke helft is het romantische landgoed. De oostelijke helft sluit aan bij de bos- en weidepercelen die een meer orthogonale structuur hebben. Hierin is de stormbaan en de buitenruimte van de jeugdgevangenis ingepast.