Gorinchem Rivas Parkeergarage

Op het terrein van het Beatrix Ziekenhuis is een verpleeghuis gebouwd. Hiertoe is allereerst een parkeergarage ontworpen die zich in de parkrand voegt. De garage integreert het parklandschap en de belangrijkste entreeweg van de stad in een landschappelijk gebouw: een sterk houten scherm en een dichte boombeplanting in en langs de garage.

Het verpleeghuis is in zichzelf bijna een mediterraan dorpje, met pleintjes, patio’s, tuinen en een arboretum. Door de stroken tussen het verpleeghuis en de garage enerzijds en het ziekenhuis anderzijds als verlengde van het park te maken wordt de locatie een eenheid met het aangrenzende stadspark.

In het beplantingsplan is nadrukkelijk rekening gehouden met eisen vanuit de zorg: afwisseling en rijkdom van beleving, kleur en geur door het jaar heen, schaduw en zon waar nodig, goed te onderhouden en duurzaam van karakter. Ook verhardingen, meubilair, verlichting en gebruik passen hierbij. Het eindresultaat is een prettige woonplek en een sterke eenheid van architectuur en landschap.