Oosterbeek Hoog

De wijk Oosterbeek Hoog is een herstructurering binnen de bebouwde kom van Oosterbeek, met een hoogteverschil van ruim 10 meter. De woonbuurt bevindt zich op een binnenterrein waar vroeger bedrijfsgebouwen stonden, met een kleine voorkant aan de Utrechtseweg. Een terrasgewijze opbouw, met oriƫntatie op het zuiden, laat een gemengde bebouwing toe. De smalle slingerende weg zorgt ervoor dat de wijk, naast de baksteenarchitectuur, een eigen identiteit verkrijgt.

Het ontwerp benadrukt het ensemble-karakter door een eigen materialisering van straatruimte, tuinmuren en hagen, straatmeubilair, maar ook door het bergen van hemelwater binnen het gebied. De opgave bestond uit het maken van een stedenbouwkundig plan en ontwerp voor de buitenruimte.