Ligapark Roosendaal

De Liga-fabriek heeft in 1995 de binnenstad van Roosendaal verlaten. Het vrijgekomen terrein heeft een belangrijke ligging om het centrum in functie en beleving te versterken. In de plaats van het Liga-kantoor komt een reeks nieuwe kantoorgebouwen. Samen met de huidige vier kantoorgebouwen wordt de Laan van Brabant aaneengesmeed tot een echte laan, met begeleidende bebouwing en bomenrijen. Interpretatie van de vorm en de expressie van de voormalige Liga-toren heeft geleid tot het herintroduceren van een markant en hoog gebouw aan het spoor, dat de locatie in de stad aanduidt.

De ligging langs het spoor is een specifieke karakteristiek van het terrein. Deze karakteristiek is in het plan gehandhaafd door het gebied langs het spoor blijvend als openbaar toegankelijk park in te richten. De aanwezige of verplaatste bomen zullen daarin een belangrijke rol spelen, en ook zal water er opnieuw een functie krijgen. Deze parkstrook ontstaat door de nieuwe woonbebouwing niet parallel aan het spoor te plaatsen, maar in een groot rechthoekig bouwblok parallel aan de kantoorstrook langs de Laan van Brabant.

Het bouwblok, met ruim 180 woningen, vormt de kern van het gebied. Het houdt een besloten eigen karakter, vergelijkbaar met een klassiek hof, waarbij de woningen in belangrijke mate gericht zijn op een eigen micro-milieu, maar via routes en de gevels met de omgeving zijn verbonden.

Drie poorten, voorzien van bijzondere hekwerken, geven toegang tot de tuinen en een binnenterrein dat is omgeven door appartementen. Het grote bouwblok heeft een bijzonder interieur dat wordt gevormd door een openbaar toegankelijke parkruimte met een sterke gerichtheid op de toren. In het binnenhof zijn drie sferen aanwezig: een platanenplein, een waterplein en een tuin. Deze groene ruimte vormt het hart van de woonbuurt.