RIJ de Overberg Amerongen

De nieuwbouw van de Rijksinrichting voor Jongens De Overberg in Amerongen was een inpassing in een gevoelig landgoed op de grens van bos en weide. Door het landgoedkarakter te versterken en aan te vullen, water zichtbaar te maken, routes te versterken en terughoudendheid in materiaal en kleur is de inpassing geslaagd. Er is een aangenaam verblijfsgebied ontstaan.

Een instelling als De Overberg is een dorp op zich. De soort van instelling zorgt ervoor dat er continu veranderingen plaatsvinden, zowel in de ‘bedrijfsvoering’ als in de huisvesting en het gebruik van het landschap. Door de kwaliteiten van het landgoed binnen het landschap van de Veluwezoom te benadrukken kan die dynamiek steeds opnieuw worden vormgegeven. Het geheel blijft een landgoed, met drukke en rustige plekken, en met een sterke inpassing in het landschap.