Stadsterras Apeldoorn

Lang was het Apeldoorns Kanaal de achterkant van de stad maar door nieuwe impulsen ontwikkelt zich een gebied voor hoogwaardig wonen. Tegelijk moet het gebied aan de westzijde een poort voor de binnenstad zijn. Hiervoor is het Stadsterras ontworpen, een stedelijke ruimte aan het water, rondom een 45 meter hoge woontoren (EGM architecten). Achter de toren is een zes verdiepingen hoog, gebogen woongebouw geplaatst (architect Klunder). Het gebouw is zowel decor -vanaf het kanaal gezien-, als tribune -vanaf het gebouw gezien-.

De gebogen vorm volgt uit de stedenbouwkundige beweging die aan het fietspad is gegeven, dat via een brug over het Kanaal voert. Hoogte en afwerking van de begeleidende muur zijn daaraan gerelateerd. Drie grasvlakken op verschillende niveaus maken de openbare ruimte tot tegenhanger van de massieve bebouwing. De hoogteverschillen zijn expliciet gemaakt met stenen banden. Los geplaatste linden refereren aan de stedelijke karakteristiek en laten bezoekers zich in een andere wereld wanen. Langs het water ligt het laagste niveau, een kade met banken op verharding van granietkeien. Blikvanger is de brug die de route van stad naar de toren tot een belevenis maakt. De brug is expressief van vorm; deels door de ondergrond (kabels en leidingen) en het gazonbeheer, deels door de intentie de brug meer te laten zijn dan kortste verbinding.

De tuin van het gebouw is niet openbaar. Het is een groene oase in het inmiddels verstedelijkte gebied waar de natuur en de seizoenen zichtbaar zullen zijn. Basis zijn bodembedekkende, altijd groene planten met gebogen banen van bloeiende vaste beplanting.