Het Dorp Arnhem

Masterplan Het Dorp

Het Dorp veroudert. Niet alleen in technische zin door de slijtage van het complex dat veertig jaar geleden werd gebouwd, maar ook doordat de sociaal-maatschappelijke principes van toen zich verder hebben ontwikkeld. Beide processen nopen tot acties om de sociale veiligheid te verbeteren, de woonkwaliteit te handhaven en het voorzieningenaanbod op peil te brengen. Integratie van gehandicapten in de samenleving leidt tot aanvulling en versterking van woonprogramma, en een veelzijdiger woonmilieu.

Het Masterplan voor Het Dorp biedt een nieuw evenwicht tussen enerzijds behoud en anderzijds de noodzaak tot verandering. Het bestaande landschap is zeer waardevol en bepaalt in grote mate de uitgangspunten voor aanvullende nieuwbouw. Ook de kwaliteiten van de bestaande bebouwing van architecten Van de Broek en Bakema geven richtlijnen voor verandering.

Vanuit een drietal thema’s (Verbouwen en behouden, Versterken en aanvullen, Slopen en vernieuwen) zijn voor de verschillende gebiedsdelen van Het Dorp zoals het centrum, de meander, de slenk en de tra, voorstellen voor verandering ontwikkeld. Voor de architectonische uitwerking hiervan zijn richtlijnen en voorwaarden opgesteld om de bestaande kwaliteiten te bewaken, want Het Dorp blijft een bijzonder project in een bijzondere omgeving.