Willemspoort Den Bosch

Stedenbouwkundig ontwerp, voorontwerp bestemmingsplan, supervisie en ontwerp voor de buitenruimte van stadswijk Willemspoort

Als onderdeel van de structuurvisie Westelijke Spoorzone is voor het meest zuidelijk gelegen deel van de terreinen van voorheen de Koning Willem I kazerne, een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Doel is om het plangebied inclusief het terrein van het aangrenzende Willem Alexander ziekenhuis te ontwikkelen tot een stedelijk woon- en werkgebied, met bijzondere functies zoals onderwijs (school van de toekomst) en gezondheidszorg (Bosch MediCentrum). De locatie als geheel, Willemspoort genoemd, is een herkenbaar deel van de stad en een nieuwe schakel tussen het landschap van de Gement en het Stationskwartier. Door de geplande aanleg van een nog ontbrekend deel van de Randweg wordt aan de zuidzijde een nieuwe openbare stadsrand aan het stedelijke gebied van de stad toegevoegd.

De nieuwe interne hoofdontsluiting leidt samen met het ontworpen groen- en watersysteem tot een helder gekaderd openbaar ruimte stelsel. In het plan is ruimte voor 750 woningen, waarvan 40% grondgebonden, 32.000m2 bedrijvigheid, 4ha terrein voor onderwijsdoeleinden en voor groei van het ziekenhuis tot het medisch centrum van de stad met een capaciteit van 800 bedden. Ruimtelijk is het plan geleed in drie grote ensembles, met een gemeenschappelijke karakteristiek (stedelijk in expressie), maar ook met een eigen typologie. Het plan is ontwikkeld als een stedelijke verdichtingsopgave en als voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.