Dordrecht Leerpark

In een gezamenlijke visie van de gemeente Dordrecht en enkele onderwijsinstellingen ontstond het Leerpark. Een kennisgebied, gericht op opleidingen van vooral MBO-niveau, waarin een hechte relatie tussen onderwijs, innovatie en bedrijvigheid zou moeten ontstaan. Door de initiatiefnemer werd daarvoor een meervoudige opdracht uitgeschreven.

In onze visie moest het Leerpark een stadswijk worden, waarin de kern werd gevormd door een attractieve openbare ruimte. De openbare ruimte wordt intensief gebruikt voor ontmoetingen tussen bewoners, scholieren, werknemers, docenten, etc. Door een hoge gebruiksintensiteit te creëren ontstaat een stedelijke campus, waar het aantrekkelijk is om te zijn en naar toe te gaan. In pleinen, singels, straten en stegen komt het stedelijk leven tot stand.

Het bijzondere van het gebied is dat de programmatische kern gevormd wordt door een aantal verschillende onderwijsinstellingen. Geen bastions, maar in de stad geïntegreerde gebouwen die de openbare ruimte vormen en voeden. De aangrenzende bedrijfsbebouwing integreren daarin. Ze liggen direct aan de schoolgebouwen geschakeld, en vormen er stedelijke bouwblokken mee. Hetzelfde geldt voor de woongebouwen, die ook direct in de buurt van de onderwijsgebouwen liggen. Hierdoor ontstaat een stadse wijk waarin de voetganger en fietser het beeld domineren. Auto’s staan aan de rand of onder de gebouwen.