Technische Universiteit Eindhoven

Het inrichtingsplan voor De Wielen, het entreegebied van de TU Eindhoven, is een tijdloos raamwerk waarbinnen veranderingen aan gebouwen moeiteloos uitgevoerd kunnen worden. Het voorstel is om zes rijen grote zwarte dennen te planten in de 60 meter brede strook van De Wielen. De bomen worden vanuit de vloer van grind aangelicht. Het vlak met de bomen wordt hoger gelegd dan de bestaande omgeving en omgeven door een lijst. Die lijst bestaat uit een drie meter brede greppel die fungeert als afwateringsgoot. Over de greppel liggen bruggen die de gebouwentrees met de warande verbinden. Tussen de kruinen van de dennen lopen de loopbruggen van de TU-gebouwen. Lopend door die gesloten glazen bruggen bevindt men zich altijd tussen de kruinen; door de dichtheid van planten is het de bedoeling dat je je in een bos waant.

Tussen de dennen ligt een 12 meter brede strook van asfalt als belangrijkste looproute. Op deze verharde strook bevindt zich een reeks zitelementen; eronder de belangrijkste kabels- en leidingenstrook. De zitelementen hebben drie doelen; het zijn de letterlijke vertaling van “verblijfsruimte”, met lange, comfortabele houten banken. Daarnaast zijn het technische objecten waaruit de verlichting wordt gevoed, waaruit directe koppelingen naar het data-netwerk van de Universiteit te maken zijn, waar krachtstroom uit kan worden betrokken voor evenementen, waar water uit fonteintjes komt. En ten derde vormen de elementen de sokkels voor de collectie beeldende kunst die nu her en der op het terrein aanwezig is. Deze wordt in de strook opnieuw gegroepeerd, en via verlichtingsspots uit de bomen en de vloer aangelicht.

Naast deze centrale zone liggen diverse themagebieden, gekoppeld aan de faculteiten. Bij het nieuwe gebouw voor Bouwkunde (Vertigo) liggen bijvoorbeeld twee van die gebieden: een sculpturale tuin met een herplaatst werk van Ad Dekkers en een vijver met een nieuw kunstwerk van Alex Vermeulen / Van der Waals. Deze vijver is een deel van de overgang van De Wielen naar de Dommelzone, waar de nieuwe Kennispoort is gerealiseerd. Een slingerend (Limbo)pad en nieuwe boomaanplant in het landschappelijke beekdal positioneren dit gebouw.