FEC City Leeuwarden

Voor het uitgestrekte bedrijventerrein en kantorengebied ten westen van het station van Leeuwarden is een ontwikkelingsvisie gemaakt waarin nieuwe investeringen geplaatst kunnen worden. Tussen het station en het stadscentrum aan de ene kant, en het Fries Expo Centrum aan de andere kant ontwikkelt zich een vestigingsmilieu met grote betekenis voor stad en regio. De drager is de openbare ruimte van een centrale stadsboulevard en het kanaal, met daartussen een verdeelsysteem waardoor veel verschillende vormen van vestiging mogelijk zijn, en waardoor de ontwikkeling in de tijd gewaarborgd is.

Het gebied is ruim 200 ha. groot, en transformeert in de ontwikkelingsvisie geleidelijk naar een werkgebied met wonen en recreatieve voorzieningen. Een aantal hoogtepunten in fysieke zin (een aantal strategisch geplaatste torens nabij het station) en in ruimtelijke zin (een evenementenplein bij het FEC) zal als eerste worden aangelegd, waardoor belangrijke eerste stappen worden gezet. In later stadium zal de transformatie naar meer stedelijke voorzieningen en wonen worden gezet. De ontwikkelingsvisie vormde de eerste stap in het ontwikkelingstraject waarvan in 2002 de eerste resultaten zijn opgeleverd.