Centrum Twello

Herinrichting centrumgebied

De betekenis van het centrum van Twello strekt zich uit tot de identiteit van het dorp, als onderdeel van de Stedendriehoek, als attractieve woonplaats en als aantrekkelijk verblijf-, winkelen uitgaansgebied. Een belangrijk deel van de opgave lag in de uitbreiding van het aanbod aan programma (wonen, winkels, culturele voorzieningen), in de herstructurering van bestaande locaties in het centrum, en in het creëren van ruimte voor voetgangers door aanpassing van de wegenstructuur.

De openbare ruimte heeft een facelift gekregen; de ruimte die collectief bezit is van elke inwoner, die het decor vormt van de aspiraties van de bevolking, en een duurzaam en tijdloos karakter moet hebben. Een samenhangend stelsel van goed ingerichte ruimten, waarin voor ieder plek is, waarin verkeersdeelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn, waar verblijfswaarde en beweging elkaar niet uitsluiten, waar drukte en rust, op verschillende tijdstippen, elkaar aanvullen en waar de plaatselijke bevolking zich mee kan identificeren.

Het ontwerp bevat zes ideeën die samen de opbouw van het openbaar gebied bevatten:

  1. zoveel mogelijk nieuwe bomen in het centrum brengen;

  2. het thema van de kruisende wegen voelbaar maken;

  3. de ruimte van het centrum op verschillende plekken programmatisch verbijzonderen;

  4. de vloer van het centrum als een continu tapijt beschouwen;

  5. het centrum goed bereikbaar en levendig houden;

  6. kleur gebruiken om de eigenheid van Twello te realiseren.