Centrumplan Wassenaar

Een jarenlang proces heeft in 2000 geleid tot de opstelling van het programma van eisen en het bestemmingsplan voor de kern van Wassenaar. Door winkelverplaatsing ontstond ruimte voor nieuwe winkels en culturele voorzieningen als de bibliotheek. Op basis van het programma is in een meervoudige selectieprocedure Provastgoed als ontwikkelaar gekozen. In 2004 is daadwerkelijk gestart met de nieuwbouw en aansluitend de herinrichting van de buitenruimte.