Centrum Wateringen

Ontwerp openbare ruimte centrumgebied

Wateringen is deel van de gemeente Westland die de laatste jaren snel is gegroeid door de komst van diverse Haagse en Wateringse nieuwbouwwijken. Omdat de druk op het dorpscentrum toenam, is het centrum opnieuw ingericht. Belangrijke opgaven voor de openbare ruimte waren het autoluw maken van de hoofdinfrastructuur van het dorp, het realiseren van voldoende parkeerplaatsen, het inpassen van de karakteristieke oude dorpsbebouwing en het toevoegen van aantrekkelijke verblijfsplekken. In het plan voor de openbare ruimte is nadrukkelijk gekozen voor de inzet van narratieve beeldende kunst om het centrum een herkenbare identiteit binnen het Westland en de Haagse regio te geven.