Duinwijk Zandvoort

Ontwerp openbare ruimte woonwijk en stationsomgeving

Park Duinwijk is een nieuwe woonbuurt (550 woningen) binnen het bestaand stedelijk gebied van Zandvoort. Een voormalig sportveldencomplex en rangeerterrein, gelegen direct naast het NS-station, is omgevormd tot een vrij dicht bebouwde woonwijk met een groot aantal woningtypen en woonmilieus. Hierbij zijn relaties gelegd met kwaliteiten in de directe omgeving, waardoor de wijk ook als schakel gaat dienen tussen verschillende delen van Zandvoort.

Speciale aandacht ging uit naar de openbare ruimte. De hoge bebouwingsdichtheid en de ligging vlakbij het strand maakten een strakke parkeerregulering noodzakelijk. De profilering en inrichting zijn daarop afgestemd. Een ander beeldbepalend aspect is het grote hoogteverschil naar de randen.

De materialisatie is afgestemd op de aard van Zandvoort. Kleur van architectuur en openbare ruimte draagt bij aan de specifieke sfeer van het wonen in de duinen. Door meteorologische omstandigheden, de kenmerkende harde zilte zeewind aan de kust, is het materiaalgebruik eveneens bepaald. De bomen zijn uitgezocht op hun weerbaarheid tegen dit kustklimaat. In het centrale blok is een binnentuin gecreƫerd als gemeenschappelijke ruimte, met een vijver en een eiland als specifieke elementen. Tenslotte is gewerkt met het binnen het gebied houden van hemelwater en het beheersen van het grondwaterpeil.